0908 541956 - 0905 500114

Bảng giá thi công ống đồng âm tường cho máy lạnh

Ngày đăng: 01/11/2019

 

Ống đồng đôi hiệu Hailiang - TQ + Bảo ôn cách nhiệt.

 

Tên vật tư

Đvt

Đơn giá vật tư

Đơn giá nhân công

Thành tiền

Ống đồng Ø6.4 + Ø9.5 loại dày

cho máy 1.0 hp

m

80,000

30,000

110,000

Ống đồng Ø6.4 + Ø12.7 loại dày

cho máy 1.5-2.0 hp

m

100,000

30,000

130,000

Ống đồng Ø6.4 + Ø15.9 loại dày

cho máy 2.5HP

m

125,000

35,000

160,000

Ống đồng Ø9.5 + Ø15.9 loại dày

cho máy 3.0-3.5hp

m

180,000

35,000

215,000

Ống đồng Ø9.5 + Ø19.1 loại dày

cho máy 4.0-5.5hp

m

210,000

40,000

250,000

Ống đồng Ø12.7 + Ø19.1 loại dày

cho máy 6.0-6.5hp

m

Liên hệ

 

Ống đồng đôi Luvata Hitachi - Thái Lan + Bảo ôn cách nhiệt.

 

Tên vật tư

Đvt

Đơn giá vật tư

Đơn giá nhân công

Thành tiền

Ống đồng Ø6.4 + Ø9.5 loại dày cho máy 1.0 hp

m

100,000

50,000

150,000

Ống đồng Ø6.4 + Ø12.7 loại dày cho máy 1.5-2.0 hp

m

140,000

50,000

190,000

Ống đồng Ø6.4 + Ø15.9 loại dày cho máy 2.5 hp

m

160,000

50,000

210,000

Ống đồng Ø9.5 + Ø15.9 loại dày cho máy 3.0-3.5 hp

m

200,000

60,000

260,000

Ống đồng Ø9.5 dày 0.70 mm + ống Ø19.1 loại dày cho máy 4.0-5.5hp

m

Liên hệ

Ống đồng Ø12.7 + Ø19.1 loại dày cho máy 6.0-6.5 hp

m

 

Ống nước thải máy lạnh

 

Tên vật tư

Đvt

Đơn giá vật tư

Đơn giá nhân công

Thành tiền

Ống nước thải Bình Minh ɸ 21, phụ kiện

m

15,000

15,000

30,000

Ống nước thải Bình Minh ɸ 27, phụ kiện

m

20,000

15,000

35,000