0908 541956 - 0905 500114 - (028).6287.4547

Kho lạnh

Chiến lược lưu trữ kho lạnh .

Chiến lược lưu trữ kho lạnh .

25/10/2022
Giá: Liên hệ
Kho lạnh lưu trữ thực phẩm.

Kho lạnh lưu trữ thực phẩm.

24/10/2022
Giá: Liên hệ
Kho lạnh-Cửa kho lạnh.

Kho lạnh-Cửa kho lạnh.

20/10/2022
Giá: Liên hệ
Kho lạnh  bảo quản Vắc-xin covid 19.

Kho lạnh bảo quản Vắc-xin covid 19.

17/10/2022
Giá: Liên hệ
Hệ thống máy kho lạnh.

Hệ thống máy kho lạnh.

14/10/2022
Giá: Liên hệ
Vật tư cho kho lạnh.

Vật tư cho kho lạnh.

13/10/2022
Giá: Liên hệ
Kho mát bảo quản thực phẩm.

Kho mát bảo quản thực phẩm.

11/10/2022
Giá: Liên hệ