0908 541956 - 0905 500114

Thiết kế và lắp đặt kho lạnh

Chuyên lắp đặt hệ thống kho lạnh.

Chuyên lắp đặt hệ thống kho lạnh.

19/10/2022
Giá: Liên hệ
Thi công kho lạnh hạt giống.

Thi công kho lạnh hạt giống.

17/10/2022
Giá: Liên hệ
Lắp đặt kho lạnh cấp đông

Lắp đặt kho lạnh cấp đông

15/10/2022
Giá: Liên hệ
Chuyên làm kho lạnh Thực Phẩm.

Chuyên làm kho lạnh Thực Phẩm.

11/10/2022
Giá: Liên hệ
Thi công kho lạnh công nghiệp.

Thi công kho lạnh công nghiệp.

05/10/2022
Giá: Liên hệ